Follow-up

De Nederlandse richtlijn adviseert de volgende onderzoeken voor de follow-up van Fanconi anemie patiënten:
 

Onderzoek maand kwartaal jaar op indicatie
Bloedbeeld x x   x
Bij aplastische anemie: beenmerg + genetisch onderzoek     2x per jaar x
Groei: lengte, gewicht, schedelomtrek, Puberteitsstadium, zithoogte   x    
Mond-keelholte   x    
Endocrinologie: o.a. schildklier, glucose     x x
Osteoporose (post-menopausaal Dexa-scans)     x x
Tandarts     x x
Vrouw >15-20 jaar: consult gynaecologie     x x
Bij androgeengebruik: leverfunctie en echo lever   x   x
IJzerstatus (bij frequente transfusies)   x    
Botdichtheid     1x per 2 jaar  

 

Daarnaast is het belangrijk om de 2 à 3 jaar het gehoor te laten testen, bij slechthorendheid jaarlijks en zo nodig vaker.

© Werkgroep Fanconi Anemie (VOKK) 2024 – Built and powered by Onlinebase