Links

Op deze pagina is een aantal links opgenomen naar organisaties en instanties die veel informatie bevatten over Fanconi anemie en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Fanconi Anemia Research Fund (FARF)
Amerikaanse (fondsenwervende) FA-organisatie die wereldwijd allerlei activiteiten op het gebied van Fanconi anemie initieert

Fanconi Canada
Informatieve website van de Canadese (fondsenwervende) FA-organisatie

Fanconi hope
Informatieve website van de Engelse FA-organisatie (Fanconi Hope)

Deutsche Fanconi-Anämie-Hilfe
Informatieve website van de Duitse FA-organisatie

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
Nationaal samenwerkingsverband van behandelaars in de kinderoncologie die onder andere de behandelrichtlijn voor Fanconi anemie hebben opgesteld

Huisartsenbrochure FA
Websitepagina van het Nederlands Huisartsen Genootschap met de digitale brochure ‘Informatie voor de huisarts over Fanconi anemie’, begeleidende tekst en huisartsen- en patiëntenbrief.

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging van medisch specialisten die zich bezig houden met erfelijke aandoeningen en aangeboren afwijkingen

Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Informatie over stamceltransplantatie bij kinderen

Willem Alexander Kinderziekenhuis Leiden
Informatie over stamceltransplantatie bij kinderen

Stichting Matchis
Het Nederlands centrum voor stamceldonoren

© Werkgroep Fanconi Anemie (VOKK) 2024 – Built and powered by Onlinebase