Verklarende woordenlijst

Woord Betekenis
Anemie Tekort aan rode bloedcellen (erytrocyten) - bloedarmoede
Aplastische anemie Een vorm van bloedarmoede waarbij er een tekort is aan alle soorten bloedcellen
Beenmergfalen Verminderd functioneren van het beenmerg (waar bloed gemaakt wordt) – verstoorde aanmaak van rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes
Beenmergpunctie Afname van beenmerg (uit het bot)
Botbiopt Afname van een stukje bot
DEXA-scan Test om botdichtheid te meten (Dual Energy X-ray Absorption)
DNA DNA bevat de code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd
Erytrocyten Rode bloedcellen
Graft-versus-host disease Situatie waarbij de witte bloedcellen van de donor (de graft) weefsels van de ontvanger (de host) aanvallen
Hematopeöse Vorming van rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes vanuit stamcellen in het beenmerg
Hypopharynx Onderste deel pharynx
Hypothyreoïdie Traagwerkende schildklier
IJzerstapeling Opslag van teveel aan ijzer, vooral in lever, hart en alvleesklier
Leukemie Kanker van het bloed
Leukocyten Witte bloedcellen
Leukopenie Tekort aan witte bloedcellen
Lymfocyten Een bepaald type witte bloedcel
Mutatie Genetische fout in het DNA
Oropharynx Deel keelholte dat achterin mondholte ligt
Pharynx Slokdarmhoofd, het bovenste deel van het ademhalings- en spijsverteringskanaal dat direct na de neus en mond volgt en uit drie delen bestaat: naso-, oro- en hypopharynx
Plaveiselcelcarcinoom Kanker van de slijmvliezen (vaak mondholte, vrouwelijke geslachtsorganen)
Stamceltransplantatie Behandeling waarbij vernietigde stamcellen in het beenmerg door gezonde stamcellen uit het beenmerg, bloed of navelstrengbloed van een donor worden vervangen
Thyroïdstimulerend hormoon (TSH) Hormoon uit de hypofyse, een klier in de hersenen, dat de schildklier stimuleert tot het aanmaken van schildklierhormoon
Thyroxine (T4) Schildklierhormoon
Trombocyten Bloedplaatjes
Trombopenie Tekort aan bloedplaatjes

© Werkgroep Fanconi Anemie (VOKK) 2024 – Built and powered by Onlinebase