Vruchtbaarheid

Vrouwen met Fanconi anemie (FA) kunnen kinderen krijgen, al worden zij vaak moeilijker zwanger vanwege hun aandoening of de behandeling. Bovendien zijn zij minder lang vruchtbaar omdat de eerste menstruatie vaak later is en de menopauze eerder. Een zwangerschap vraagt om intensieve begeleiding van een gynaecoloog die daarbij nauw samenwerkt met de hoofdbehandelaar.

Vruchtbaarheid na stamceltransplantatie

Een van de gevolgen van een stamceltransplantatie is verminderde vruchtbaarheid. Het is tegenwoordig mogelijk om voor de behandeling zaadcellen, eicellen en embryo’s in te vriezen. Of je daarvoor in aanmerking komt, hangt af van je conditie en de situatie. Er zijn ook andere mogelijkheden om alsnog een kind te krijgen, zoals eiceldonatie, adoptie en draagmoederschap.

Menopauze

De menopauze treedt gemiddeld op met 51 jaar. Bij vrouwen met FA is dat al vroeg in de dertig. De overgang geeft symptomen als botontkalking (osteoporose), opvliegers en vaginale droogte. Deze kunnen behandeld worden met hormonen maar hieraan kleven ook nadelen. Laat je goed voorlichten door je behandelend arts voordat je een keuze maakt.

Door eerder doorgemaakte behandelingen kunnen vrouwen met FA een lage botdichtheid hebben, al lijkt dit in de praktijk mee te vallen. De gevolgen zijn breuken en botontkalking. Behandeling met bisfosfonaten of hormonen is mogelijk. Na de overgang kunnen calcium en vitamine D verder botverlies helpen voorkomen.

De overgang vergroot ook de kans op hart- en vaataandoeningen. Het is niet bekend of FA-patiënten een hoger risico lopen. Daarom geldt voor hen wat voor de algemene bevolking geldt: goed kijken naar de familiegeschiedenis en letten op het gebruik van mannelijke hormonen (androgenen). Deze kunnen namelijk effect hebben op de vetten in het bloed. Hart- en vaataandoeningen kunnen een contra-indicatie zijn voor hormonale therapie.

© Werkgroep Fanconi Anemie (VOKK) 2024 – Built and powered by Onlinebase