Wat doen wij?

De werkgroep Fanconi anemie (FA):

  • vergadert tweemaal per jaar
  • organiseert elke 1,5 jaar een FA-familiedag
  • is een aanspreekpunt voor FA-patiënten en hun families
  • beheert een gesloten Facebookpagina voor FA-patiënten en hun families
  • verzorgt 4 keer per jaar een bijdrage aan Attent
  • onderhoudt contacten met andere FA-belangenbehartiging organisaties
  • draagt zorg voor het actueel houden van de informatievoorziening op deze website
  • stimuleert Nederlandse FA-zorgverleners en -wetenschappers tot optimale samenwerking

© Werkgroep Fanconi Anemie (VOKK) 2024 – Built and powered by Onlinebase