Hoofdhalskanker

Het voorkomen of tijdig opsporen van plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-hals-gebied is erg belangrijk. Hoe vroeger een afwijking wordt ontdekt, des te beter de behandelingsmogelijkheden en prognose. Het beste is een driemaandelijkse controle door een KNO-arts, hoofdhalschirurg of kaakchirurg met ervaring met hoofdhalskanker. Daarnaast is het verstandig niet te roken, geen alcohol te drinken en de mond goed te verzorgen.

Kanker in het hoofdhalsgebied kan behandeld worden met een combinatie van chemotherapie (cisplatinum) en bestraling (radiotherapie). FA-patiënten verdragen echter cisplatinum niet en hebben veel complicaties van bestraling. Daarom is voor hen dus het chirurgisch verwijderen van de tumor de beste optie.

© Werkgroep Fanconi Anemie (VOKK) 2022 – Built and powered by Onlinebase